Slovenské kráľovské mestá v Spišskej Novej Vsi

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali na jubilejnom 10. ročníku slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi 9. novembra 2011 pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Andrzeja Krawczyka.  Vo svojom príspevku Ing. Bodnárová a JUDr. Dlugolinský odprezentovali  turistické atraktivity  štyroch kráľovských miest Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa ako aj prierez aktivít, ktoré mestá   spoločne zorganizovali a podujatia na ktorých sa zúčastnili počas ich 10 ročnej vzájomnej spolupráce. Na tomto významnom podujatí nechýbali zástupcovia slovenských, či poľských firiem, či spoločností, ktoré pracujú v cestovnom ruchu.
Značka Slovenské kráľovské mestá ponúka potencionálnym návštevníkom prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré sa oplatí vidieť.