Prezident SR v spoločnosti Slovenských kráľovských miest

V dňoch 19.-22.1.2012 sa Slovenské kráľovské mestá prezentovali na 18. ročníku najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava.
Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich         a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu , ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra dopravy a regionálneho rozvoja Jána Figeľa.
Slovenské kráľovské mestá – Bardejov, Kežmarok,  Levoča a Stará Ľubovňa sa  prezentovali v stánku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bol zároveň partnerským regiónom veľtrhu. Na tento ročník sa prihlásilo vyše 400 vystavovateľov z 21 krajín, okrem iných z Brazílie, Jamajky, Izraela, Namíbie, ale aj z tradičných u Slovákov obľúbených destinácií, akými sú napríklad Egypt, Chorvátsko, Grécko a ďalšie.

V roku 2001 Bardejov, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa vytvorili úspešnú marketingovú značku – Slovenské kráľovské mestá, pod ktorou sa spoločne prezentujú. V živom vstupe televízie Markíza priamo z Incheby pozvali zástupcovia Slovenských kráľovských miest odbornú verejnosť, média a všetkých návštevníkov na oslavu 10. výročia podpísania deklarácie o spolupráci Slovenských kráľovských miest priamo v stánku PSK. Slávnostná prezentácia sa uskutočnila za účasti predsedu PSK Petra Chudíka, viceprimátora mesta  Bardejov Petra Prokopoviča, primátora mesta Kežmarok Igora Šajtlavu, prednostu mesta Levoče Ivana Majerského a primátora Starej Ľubovne Michala Biganiča. Každé mesto si priviedlo so sebou na veľtrh postavu zo svojej histórie a to bardejovského kata, levočskú Bielu pani, kežmarskú kľučiarku-Čiernu pani a mešťana Gaspáreka zo Starej Ľubovne. Pre návštevníkov veľtrhu mali Slovenské kráľovské mestá pripravený súťažný kvíz s otázkami o jednotlivých mestách, kde mohli výhercovia možnosť vyhrať zaujímavé propagačné predmety.

Stánok Prešovského samosprávneho kraja okrem iných navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda PSK Peter Chudík, 1. podpredseda vlády Ján Figeľ, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a mnohí ďalší hostia.
V piatok,  20.1. sa na stánku PSK zrealizovalo odovzdanie cien výhercom súťaže, ktorú organizuje celoslovenský informačný portál SLOVAKREGION. Kráľovské mesto Bardejov si už po druhý krát odnieslo ocenenie “Najkrajšie mesto Slovenska 2011”.
Tohtoročnou novinkou na stánku PSK boli i makety drevených kostolíkov, ktoré na veľtrh prepožičalo Šarišské múzeum a návštevníkom veľtrhu ich osobne  predstavil riaditeľ Šarišského múzea PhDr. František Gutek.

Priamou účasťou na veľtrhu sa zástupcovia kráľovských miest počas štyroch dní snažili o zvýšenie  povedomia o svojom regióne prostredníctvom bezprostrednej komunikácie a taktiež propagačnými materiálmi, o ktoré bol zo strany návštevníkov nemalý záujem.
Naša prezentácia bola úspešná a veríme, že aj takouto formou prezentácie našich kráľovských miest na prezentačných podujatiach, prispejeme k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju CR v celom našom  regióne, ktorý má pre návštevníkov zo Slovenska ale aj zo zahraničia čo ponúknuť.