Bardejov

www.bardejov.sk

Bardejov patrí medzi mestá, ktorých cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1241. Mesto ležalo na dôležitej obchodnej križovatke, preto bolo uhorskými panovníkmi dosť preferované, čo sa prejavilo v udeľovaní práv a privilégií. Medzi najdôležitejšie patrili právo konať výročný jarmok, právo skladu, hrdelné právo a ďalšie.V roku 1352 ho kráľ Ľudovít I. nariadil opevniť, čím mesto získalo fortifikačný systém, zachovaný do dnešných čias.

Najvýznamnejšie privilégium bolo udelené v roku 1376. Bardejov sa stal Slobodným kráľovským mestom. Vďaka rozvoju obchodu, cechov, remesiel, ale aj školstva a kultúry sa Bardejov stal v stredoveku významným mestom Uhorska. Pohromy, ktoré nastali v ďalších storočiach, oslabili jeho pozície. Ani obdobie od začiatku 20. storočia po II. svetovú vojnu nebolo priaznivejšie. Periférnemu mestu sa dostávalo len málo pozornosti.

Obrat nastal po skončení II. svetovej vojny, kedy sa začal rozvíjať priemysel, školstvo, poľnohospodárstvo a kedy sa začala rekonštrukcia vzácnych pamiatok. Už v 50-tych rokoch bolo historické centrum mesta vyhlásené za Mestkú pamiatkovú rezerváciu. Výraznejšie obnovy meštianskych domov na námestí začali v 70-tych rokoch.

Odmenou za úspešnú rekonštrukciu historického jadra starého mesta bolo udelenie Európskej ceny – Zlatej medaily, udelenej Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986.

Po tomto ocenení ďalším cieľom bolo dostať sa do Zoznamu Svetového dedičstva. To sa podarilo 2. decembra 2000. V Prešovskom kraji sú štyri mestá, ktoré získali výsady Slobodných kráľovských miest. Slávu stredoveku je potrebné živiť aj v dnešných podmienkach. Bardejov, Kežmarok, Levoča i Stará Ľubovňa majú v súčasnosti rovnaké problémy i rovnako ťažkú ekonomickú situáciu. Vytvorením Združenia slobodných kráľovských miest sa vytvorí základ pre prípravu spoločných projektov, zameraných na získanie grantov a vytvoria sa nové možnosti pri riešení problémov so zachovaním kultúrneho dedičstva i pri rozvoji cestovného ruchu, ktorý má v našich podmienkach šance byť hlavným zdrojom vytvárania pracovných miest.

Odkazy:

Bazilika minor Sv. Egídia: http://www.bardejov.rimkat.sk/category/preturistov/
Šarišské múzeum: http://www.muzeumbardejov.sk/index.htm
Reštaurácie: http://www.bardejov.sk/mesto/turizmus/restauracie
Virtuálna prehliadka: http://panorama.virtuality.sk/index.php?start=24803

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
Slovensko

Tel.: 00421 / 54 / 486 21 22
Tel.: 00421 / 54 / 486 21 71
Fax: 00421 / 54 / 472 24 76
E-mail: mesto@bardejov.sk

Turisticko-informačná kancelária
Radničné námestie 21
08501 Bardejov
Slovenská republika

Tel/fax  +421 (0) 54 474 4003
E-mail: tikbardejov@proxisnet.sk
Web: www.tik-bardejov.sk

Turistická informačná kancelária – mesta Bardejov
BARDEJOVSKÉ  KÚPELE
Kino Žriedlo
086 31  Bardejovské Kúpele
Slovensko

Tel . :+421 (0) 54 477 4477
Tel. /fax: +421 (0) 54 474 4774
Tel. mob.: +421 (0) 905 330 834
E-mail: info@bardejovske-kupele.sk
Web: www.bardejovske-kupele.sk

BARDEJOV


View larger map