Prezentácia kráľovských miest v Krakowe

Dňa  4.11 sa v Krakove uskutočnila už v poradí tretia prezentácia konzorcia štyroch kráľovských miest z východného Slovenska – Bardejova, Kežmarku, Levoče a Starej Ľubovne, zameraná na krajiny V4. Touto prezentáciou sa uzavrel tohoročný cieľ “SKM”, ktorý mal za úlohu ešte viac spropagovať a zviditeľniť naše historické mestá v okolitých krajinách zoskupených v tzv. V 4.

Krakovská prezentácia sa odohrávala v popoludňajších hodinách v Jagelonskej knižnici, ktorá sídli v bezprostrednej  blízkosti historického centra mesta na Mickiewiczovej ul. 22, pod záštitou generálneho konzula SR v Krakove, Mareka Lisánskeho.

Prezentácia “SKM” sa predstavila v rámci Slovenskej kultúrnej jesene 2010, ktorú pripravil samotný  generálny konzulát v Krakove a podľa vyjadrenia konzulátu, patrí k jedným z vrcholov  festivalu.

Na otvorení  sa zúčastnili významní  hostia:

-   generálny konzul Spojených štátov amerických – pán Allen Greenberg

-   generálny konzul Ukrajiny – pán Maksymenko Witalij

-   generálny konzul Nemeckej spolkovej republiky – pán Heinz Peters

-   riaditeľ Jagelonskej knižnice – pán Zdzisław Pietrzyk

-   riaditeľ Národnej knižnice vo Varšave – dr Tomasz Makowski

-   predseda Spolku Slovákov v Poľsku – prof. Jozef Čongva.

Program samotnej prezentácie “SKM” pozostával z otvorenia vernisáže výstavy fotografií našich štyroch miest od autorov manželov Bobákovcov vo vstupných priestoroch knižnice a nasledoval premietnutím DVD našich kráľovských miest v priestoroch kinosály Jagelonskej knižnice.

Otvorenie výstavy 4. novembra a celú prezentáciu uvádzal a moderoval samotný generálny konzul, ktorý v ďalšom programe predstavil autorov  dvoch historických publikácií venovaných slovensko – poľským vzťahom, ktoré pripravili v súčasnosti najvýznamnejší odborníci na túto problematiku. Prof. S. Sroka z Jagelonskej univerzity v Krakove predstavil novú publikáciu venovanú vzťahom Bardejova a Malopoľska a Doc. M. Homza z UK v Bratislave unikátny slovenský preklad Poľsko-uhorskej kroniky.

Počas celej prezentácie  prítomní pozvaní hostia, ale aj široká odborná i laická verejnosť mala možnosť popri prehliadke výstavy, odniesť si domov aj propagačný materiál Slovenských kráľovských miest v poľskej mutácii a ochutnať špeciality slovenskej kuchyne.

Samotná výstava fotografií “SKM” v Jagelonskej knižnici v Krakove potrvá do polovičky decembra.