ITF SLOVAKIATOUR

Slovenské kráľovské mestá sa zúčastnili 16. ročníka najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Už tradične sa koná spolu s veľtrhom gastronómie DANUBIUS GASTRO a súborom špecializovaných výstav. Prezentovali sme sa v rámci stánku Prešovského samosprávneho kraja. Tohto roku navštívilo veľtrh 68 362 návštevníkov, bolo tu zastúpených 768 vystavovateľov z 31 krajín.

Veľtrhu sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky, minister hospodárstva, predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík a samotní primátori dvoch kráľovských miest – primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava a primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský.

Okrem štvornásobnej propagácie každého z miest v spoločnom partnerskom zväzku sme sa prezentovali spoločnou brožúrou „Slovenské kráľovské mestá“, knihou „Slovenské kráľovské mestá“ ako aj prezentačným filmom, ktorý dokumentuje bohatú históriu a kultúrne dedičstvo týchto kráľovských miest. Zároveň sme propagovali aj naše podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu – ubytovacie a stravovacie zariadenia. Prezentácia bola obohatená ochutnávkou regionálnych syrov z Tatranskej mliekarne, a.s. Kežmarok.