CMT Sttutgart

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali na medzinárodnom veľtrhu  CMT Sttutgart ktorý sa konal v termíne od 16. – 24. januára 2010 v nemeckom meste Stuttgart.

CMT Stuttgart je jeden z najvýznamnejších a najväčších európskych veľtrhov turizmu. Medzinárodná výstava cestovnému ruchu v hlavnom meste spolkovej krajiny Bádensko – Württembersko je zároveň najdlhšie trvajúcou výstavou. Slovensko na veľtrhu prezentovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch SACR, ktorá prezentovala všeobecne Slovensko a samostatne bol prezentovaný Spiš a Slovenské kráľovské mestá – Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Slovenský stánok prilákal značné množstvo návštevníkov, ktorí ocenili širokú ponuku propagačných a informačných materiálov o Slovensku. Najväčší záujem prejavili  predovšetkým o letné dovolenkové pobyty na horách, kúpeľné a relaxačné pobyty, termálne kúpaliská, cykloturistiku, kultúrne a UNESCO pamiatky a Vysoké Tatry. Z regiónov bol dopyt najmä po Spiši a mestách- Bratislava, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov a Levoča.  Návštevníkov stánku zaujala aj prezentácie vinárskych tradícií Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. V rámci veľtrhu bol jeden deň venovaný špeciálne médiám. Počas tohto „Dňa médií“ priblížila prítomným novinárom na tlačovej konferencii možnosti cestovného ruchu na Slovensku aj zahraničná zástupkyňa SACR v Berlíne Ingrid Sorat.

CMT Stuttgart je mimoriadne obľúbená výstava. Tohto roku dokonca získala ocenenie- najlepšia turistická výstava na nemeckom trhu. Predbehla prekvapivo aj najväčší veľtrh CR na svete ITB Berlín, Touristik & Caravaning v Lipsku a ďalších 13 nemeckých turistických veľtrhov. Obľúbenosť výstavy dokazuje aj tohtoročný počet vystavovateľov (1.850 z 95 krajín), ako aj vysoká návštevnosť, ktorá dosiahla viac ako 205.000 návštevníkov.

Stánok Slovenska navštívili – slovenský konzul z Stuttgartu, p. František Zemanovič honorárny konzul z Mníchova, p. Dagmar URBANOVÁ – konzul slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory z Mníchova,  Elena Hesse – vedúca konzulátu zo Stuttgartu, p. Mgr. Alexander Vavrin – pracovník sekcie turizmu ministerstva hospodárstva SR a mnoho bývalých občanov zo Slovenska, ktorý teraz žijú v Nemecku, ktorý tu strávili dlhší čas a v našom stánku hľadali pocit domova.

Druhým z veľtrhov, na ktorom sme sa zúčastnili bol 16. ročník najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Už tradične sa koná spolu s veľtrhom gastronómie DANUBIUS GASTRO a súborom špecializovaných výstav. Prezentovali sme sa v rámci stánku Prešovského samosprávneho kraja. Tohto roku navštívilo veľtrh 68 362 návštevníkov, bolo tu zastúpených 768 vystavovateľov z 31 krajín. Veľtrhu sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky, minister hospodárstva, predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík a samotní primátori dvoch kráľovských miest  – primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava a primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský.

Okrem štvornásobnej propagácie každého z miest v spoločnom partnerskom zväzku sme sa prezentovali spoločnou brožúrou „Slovenské kráľovské mestá“, knihou „Slovenské kráľovské mestá“ ako aj prezentačným filmom, ktorý dokumentuje bohatú históriu a kultúrne dedičstvo týchto kráľovských miest. Zároveň sme propagovali aj naše podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu – ubytovacie a stravovacie zariadenia. Prezentácia bola obohatená ochutnávkou regionálnych syrov z Tatranskej mliekarne, a.s. Kežmarok.