Slovenské kráľovské mestá v Prahe

Dňa 11. 5. 2010 uskutočnilo zahraničné zastúpenie SACR v ČR prezentáciu štyroch kráľovských miest východného Slovenska – Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Celodenná akcia venovaná štyrom kráľovským mestám sa uskutočnila v priestoroch Veľvyslanectva a Slovenského Inštitútu v Prahe.

Prvá oficiálna časť propagácie jedinečnej kultúrno-historickej hodnoty týchto vzácnych miest bola v honosných priestoroch Slovenského veľvyslanectva. Podujatie otvorilo krátke vystúpenie dobovej hudby komorného tria z Kežmarku. Slovenské kráľovské mestá zastupovali hlavní predstavitelia – primátori a prednostovia, ktorí osobne pozvali hostí – zástupcov médií, cestovných kancelárií, touroperátorov, agentúr ale aj ďalšie významné osobnosti z Českej republiky do svojich miest, ktoré ponúkajú široké možnosti turistického vyžitia. Pozvanie na prezentáciu prijal minister pro místni rozvoj Rostislav Vondruška, ktorý sa ho zúčastnil ako čestný hosť.

Minister vyzdvihol význam akcie, pochvaľne sa vyjadril nad organizáciou podujatia a zároveň vyhlásil, že ho teší neustále pretrvávajúci záujem českých turistov o Slovensko, ktoré v roku 2009 skončilo po Chorvátsku na druhom mieste v rámci výjazdového cestovného ruchu ČR. Hostí podujatia osobne privítal veľvyslanec SR v ČR Peter Brňo, obchodný radca Ladislav Bodnár a zahraničná zástupkyňa SACR v Prahe Klára Badínková, ktoré podujatia aj moderovala. Po oficiálnej prezentácií – premietnutie prezentačného filmu vystúpila ľudová skupina z horného Spiša, ktorá naladila veľmi príjemnú atmosféru. Pre účastníkov akcie boli podávané  slovenské špeciality – bryndzové a kapustové halušky, pirohy, tradičné syrové výrobky…

Pre širokú verejnosť bol pripravený bohatý program v Slovenskom Inštitúte, ktorý otvoril riaditeľ SI Vladimír Valovič a ZZ SACR v ČR. Program – hudobné vystúpenia ľudovej skupiny a dobovej hudby, vernisáž výstavy fotografií slovenských kráľovských miest od manželov Bobákovcov bol pre návštevníkov pútavý. Návštevníci slovenského inštitútu mohli na záver degustovať slovenské špeciality.

Akciu možno zhodnotiť veľmi pozitívne a hostia, ktorí sa jej zúčastnili pri odchode z akcii tvrdili, že sa cítili kráľovsky. Veríme, že z podujatia vznikne viacero motivačných reportáži o SKM. Realizácia obdobných podujatí má obrovský význam pre zviditeľňovanie jedinečných slovenských miest.