Správa z mediálneho dňa SKM z 29. mája 2009 na Kežmarskom hrade v Kežmarku

Mediálny deň Slovenských kráľovských miest sa uskutočnil na základe dohody zástupcov SKM zo dňa 17.6.2008 v Kežmarku. V priestoroch obrazárne sa tu stretli zástupcovia slovenských kráľovských miest: za mesto  Bardejov prednosta MsÚ Ing. Juraj Popjak, za mesto Kežmarok primátor  Ing. Igor Šajtlava, za mesto Levoča primátor Ing. Miroslav Vilkovský a za mesto  Stará Ľubovňa primátor RNDr. Valent Jaržembovský.

Známe postavy z histórie týchto štyroch miest – bardejovský kat, kežmarská klúčiarka, levočská biela pani a staroľuboviansky mešťan Gašpárek uviedli do života novú a jedinečnú publikáciu Slovenské kráľovské mestá, ktorú slávnostne odovzdali menovaným zástupcom.

Aktivitu SKM prišli svojou účasťou podporiť zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Cechu sprievodcov Tatry-Spiš, zástupcovia cestovných kancelárii, poslanci, členovia komisii pri MsZ, zamestnanci MsÚ, múzeí, knižníc.

Po uvedení knihy do života sa uskutočnila tlačová konferencia pre pozvané média. Pozvanie prijalo 18 novinárov zo Slovenska, Poľska, Čiech zastupujúce celoštátne a miestne televízie, tlačové agentúry, denníky a odborné časopisy.

Celkový počet zúčastnených bolo cca 100 osôb.