Veľtrh cestovného ruchu Plzenského kraja ITEP 2009

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali pod hlavičkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na veľtrhu cestovného ruchu Plzenského kraja ITEP 2009 V Plzni v termíne od 22. – 24. októbra 2009.