Slovenské dni v Zakopanom

V dňoch 1. – 3. mája 2009 sa prezentovali Slovenské kráľovské mestá  v poľskom Zakopanom na Slovenských dňoch v Zakopanom v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch so zastúpením v Poľskej republike.