Holiday World Praha

Slovenské kráľovské mestá  sa  v dňoch 5.2. – 8.2.2009 prezentovali  vo výstavnom areáli  Incheba Expo Praha  na 15. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD PRAHA, ktorý sa konal súbežne s výstavami  TOP GASTRO  a  GOLF WORLD.

Na celkovej výstavnej ploche cez 24.000 m2 sa predstavilo 870 vystavovateľov z 50 krajín celého sveta. Na pražskom výstavisku sa v  rámci veľtrhu HOLIDAY WORLD 2009, najvýznamnejšej a najprestížnejšej akcie svojho druhu v strednej Európe, predstavili krajiny strednej Európy a takmer všetky krajiny z okolia Stredozemného mora. Nechýbali ani krajiny exotické, ako napr. Dubaj, Thajsko, India či Taiwan.

Prvé dva dni veľtrhu boli venované odbornej verejnosti, obe víkendové dni  patrili verejnosti laickej. Zúčastnili sme sa  výstavy v spoločnom výstavnom stánku  Prešovského samosprávneho kraja (PSK).  Počas štyroch výstavných dní na veľtrhu sa  kráľovské mestá prezentovali bohatou ponukou propagačných materiálov, o ktoré bol zo strany účastníkov odbornej ale aj laickej verejnosti eminentný záujem. Nechýbala ani priama komunikácia  zástupcov miest s účastníkmi výstavy, ktorí sa v hojnom počte zaujímali o naše mesto a blízke okolie. V priebehu tretieho výstavného dňa sa na stánku PSK odohral „krst“ novej publikácie 7 divov PSK, ktorá vznikla na základe prebiehajúcej súťažnej ankety. V tejto súťaži naše mesto  získalo prvé miesto a to za historické centrum.

Mesto Bardejov svojim priamym zastúpením na veľtrhu, malo možnosť v plnej miere prezentovať možnosti cestovného ruchu v meste a blízkom okolí. Konečným efektom takýchto podujatí by mala byť  zvýšená návštevnosť domácich a  zahraničných turistov v našom meste, ktoré návštevníkom určite má čo ponúknuť.