Prezentácia kráľovských miest v Bratislave

V dňoch 24. – 27. januára 2013 sa Slovenské kráľovské mestá – Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa prezentovali na 19. ročníku najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava.

Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich         a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu , ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Počiatka.

Slovenské kráľovské mestá prezentovali v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Na tento ročník sa prihlásilo vyše 400 vystavovateľov z 20 krajín, okrem iných z Brazílie, Českej republiky, Čiernej Hory, Egypta, Chorvátska, Jamajky, Kanady, Maďarska, Namíbie, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenskej republiky, Srbska, Talianska, Tuniska, Turecka, USA a Veľkej Británie.

Priamou účasťou na veľtrhu sa zástupcovia kráľovských miest počas štyroch dní snažili         o zvýšenie  povedomia o svojom regióne prostredníctvom bezprostrednej komunikácie a taktiež propagačnými materiálmi o kultúrno-historických pamiatkach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ale aj  o produktoch cestovného ruchu Slovenských kráľovských miest a atraktivít cestovného ruchu a voľno časové aktivity v rámci OOCR Tatry-Spiš-Pieniny,  OOCR Severný Spiš Pieniny a OOCR Šariš-Bardejov, o ktoré bol zo strany návštevníkov veľký záujem.

V rámci sprievodného programu na stánku KOCR Severovýchod Slovenska bolo vo štvrtok 24.1.2013 o 14.00 hod. vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012 a v súťaži Primátor/Starosta 2012 organizovaných portálom SLOVAKREGION.

Mesto Bardejov si už po tretí krát odnieslo ocenenie Najkrajšie mesto Slovenska 2012  a primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak si prvý krát odniesol ocenenie v súťaži Primátor 2012.

Naša prezentácia bola úspešná a veríme, že aj takouto formou prezentácie našich kráľovských miest na prezentačných podujatiach, prispejeme k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju CR v celom našom  regióne, ktorý má pre návštevníkov zo Slovenska ale aj zo zahraničia čo ponúknuť.