SKM v excelentnej spoločnosti

Na pozvanie organizátora podujatia Slovenský deň v Českom Krumlove, ktorý sa konal v rámci 20.ročníka medzinárodného hudobného festivalu, sa kráľovské mestá z východu Slovenska ocitli v excelentnej spoločnosti. V sobotu 13.8.2011 sa v centre historického mesta na námestí Svornosti odohral neobvyklý deň, ktorý zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch -SACR, Slovenský inštitút v Prahe a magistrát mesta Český Krumlov.

Počas celého dňa sa týmto nádherným juhočeským mestom, ktoré taktiež ako Bardejov, patrí do spoločnosti miest zapísaných v zozname UNESCO, ozývala slovenčina. A to nielen v hovorenej podobe. Na pódiu, priamo pred magistrátom, vystúpili umelci zo Slovenska, ktorí roztlieskali počas celého dňa stovky návštevníkov z celého sveta. Stojí za zmienku, že toto mesto navštívi denne 20 tis. návštevníkov. Svoje umenie tu predviedli folklórny súbor Kandráčovci, komorný orchester Bohdana Warchala, spevácky a tanečný súbor Lúčnica, Zlaté husle s Daliborom Karvajom, hudobná skupina Silvayovci z Košíc, posádková hudba Ministerstva vnútra SR a vo večernom programe najväčšia hviezda dňa, Meky Žbirka & band . Počas prestávok hudobného programu slovenských umelcov, ktorý moderovala Soňa Műllerová, si návštevníci mesta mohli pozrieť remeselnú šikovnosť slovenského hrnčiara, výrobu bábok zo šúpolia, ochutnať syrové korbáčiky, medovinu, modranské vino a v neposlednom rade sa niečo dozvedieť o štyroch kráľovských mestách Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča. Zástupcovia týchto miest počas celého dňa poskytovali v stánku informácie a propagačné materiály návštevníkom, ktorých záujem dozvedieť sa niečo o “SKM” bol dostatočný. Vysvetľovať mnohopočetným skupinám Japonských turistov,  ktorí priam obliehali celé mesto, kde sa nachádza East Slovakia, bol ozajstným zážitkom.

Na záver snáď iba si zaželať, aby takýchto jedinečných prezentácií na propagáciu našich miest bolo dostatok aj v budúcnosti a priniesli požadovaný efekt v stúpajúcom počte návštevníkov našich kráľovských miest horného Šariša a Spiša.

Spracoval:

Mgr.Mikuláš Ševčík, Bardejov