Mediálny deň SKM v Starej Ľubovni

Mediálny deň Slovenských kráľovských miest sa uskutočnil dňa 30. 5. 2008 vo vojenskom historickom tábore v Starej Ľubovni. Účastníkmi stretnutia boli primátori miest, za mesto Bardejov to bol zástupca primátora, poslanci, členovia komisií pre MsZ, zamestnanci MsÚ a pozvaní hostia zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, cestovných kancelárii, múzeí a pod.

Pozvanie prijali zástupcovia médií v celkovom počte 24 zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny zastupujúcich celoštátne a miestne televízie, tlačové agentúry, denníky a odborné časopisy. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo cca 85 osôb.