Veľtrh Regiontour Brno

V termíne  od 10. do 13. januára 2008 sa v priestoroch brnenského výstaviska BVV – Veletrhy Brno uskutočnili dve výstavy CR – GO a REGIONTOUR Brno 2008. Najväčšie stredoeurópske veľtrhy cestovného ruchu sa niesli pod mottom „GO a REGIONTOUR 2008“ – stredoeurópska križovatka cestovania. Veľtrhov sa zúčastnili najvýznamnejšie české cestovné kancelárie, všetky regióny a turistické oblasti ČR a veľké množstvo zahraničných regiónov.

GO a REGIONTOUR BRNO v bodoch:

· veľtrhy patria medzi najvýznamnejšie a najprestížnejšie medzinárodné veľtrhy v oblasti cestovného ruchu v Českej republike,

· podujatie je rozdelené na 2 časti:

· GO – prezentácia všeobecnej ponuky cestovného ruchu

· Regiontour – prezentácia regiónov a turisticky atraktívnych oblastí,

· skupinu návštevníkov tvoria: obchodníci, cestovné kancelárie, zástupcovia hotelových, športových či kúpeľných zariadení, zástupcovia médií, agentúry, asociácie, združenia, profesionálne kongresové organizácie (PCO´s), laická verejnosť,

· skupinu vystavovateľov tvoria: letecké spoločnosti, požičovne áut, športové a zábavné parky, dopravné spoločnosti, DMS, kúpeľne zariadenia, hotely a hotelové siete, vydavatelia, národné agentúry, profesionálne kongresové organizácie, spoločnosti prezentujúce nové technológie a trendy pre MICE, cestovné kancelárie, regionálne združenie atď.

· bohatý program sprievodných podujatí – odborných konferencií a seminárov, prezentácií, tlačových konferencií, ale aj doplnkového programu – tento ročník bol zameraný na golfový a kongresový cestovný ruch (MICE),

· viac info: www.bvv.cz

Základné štatistické údaje:

Základné údaje            2007    2008

1.         Počet zúčastnených firiem        1 265   1 455

2.         Počet zúčastnených zemí          32        32

3.         Čistá výstavná plocha v m2      10 055 10 790

4.         Počet návštevníkov      36 354 viac ako 36 000

V prvých dvoch dňoch určených odborníkom prešlo bránami výstaviska viac než 14 tisíc návštevníkov, rekordnú trinásťtisícovú návštevnosť zaznamenali organizátori v sobotu. Celková návštevnosť presiahne tohto roku 36 tisíc osôb.

Záujem o Slovensko bol veľký nielen počas prvých dvoch odborných dní, ale i počas dní určených pre širokú verejnosť.