Korunovačné slávnosti v Bratislave

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali 3. 9. 2006 na Korunovačných slávnostiach spojených s prezentáciou na historickom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave priamo na Hviezdoslavovom námestí, kde mali k dispozícii stánok a prezentáciu na veľkoplošnej obrazovke. Podujatie navštívilo vyše 100. 000 návštevníkov.