Veľtrh ITF Slovakiatour

Veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2006 sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava už po dvanásty krát. Popri cestovných kanceláriách  sa tu prezentovala aj silná skupina miest a regiónov zo Slovenska aj zo zahraničia.

Medzi vystavovateľmi bolo aj mesto Kežmarok, ktoré sa prezentovalo spolu s ďalšími mestami Stará Ľubovňa, Levoča a Bardejov pod spoločnou značkou SKM – Slovenské kráľovské mestá. Všetky mestá vystavovali pod jednou stánkovou strechou. Okrem štvornásobnej propagácie každého z miest v spoločnom partnerskom zväzku sme sa prezentovali spoločným turistickým sprievodcom „Slovenské kráľovské mestá, ktorý informuje o historických, kultúrnych a športových aktivitách miest, obsahuje taktiež dôležité kontakty na úrady, inštitúcie, ale aj ubytovacie a stravovacie možnosti.

Sprievodca obsahuje aj plány miest – panoramatická mapa, ktorá poskytuje prehľad o historických pamiatkach a orientačný plán podá reálny obraz o tom ktorom meste. Slovenské kráľovské mestá sa chcú naďalej prezentovať spoločne a pod spoločnou značkou „SKM“.