Prezentácia SKM v Rzeszówe

Slovenské kráľovské mestá sa v dňoch 20.. – 22. mája 2011 zúčastnili „Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu – Podpora regiónov“ v Rzeszowe. Zároveň počas veľtrhu prebiehala aj výstava EKOGALA 20011.
Obohatením veľtrhu bol bohatý kultúrny program a pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov najväčšiu tortu pyramídového tvaru, ktorý bol úspešný.
Prezentácia SKM prostredníctvom propagačných materiálov a priamou účasťou ponúkla priamy dialóg medzi ponukou a dopytom na trhu cestovného ruchu v krajine, odkiaľ prichádza veľký počet turistov na Slovensko. Propagácia Slovenských kráľovských miest bola urobená aj prostredníctvom Poľského rádia Rzeszów.