Levoča

www.levoca.sk

Starobylé mesto Levoča leží na južnom úpätí Levočských vrchov v centre Spiša. Mesto vniklo na mieste pôvodných osád, ktoré boli na tomto území už v 12. storočí a stali sa základom mesta.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1249. V roku 1271 sa mesto spomína už ako centrum Provincie spišských Sasov a dostáva práva slobodného kráľovského mesta. Popri vlastnej samospráve je to súdna právomoc, právo ťažiť rudu, užívať lesy vykonávať remeslá a obchodovať. Levoča sa tak stávala hospodárskym a trhovým centrom oblasti, čo podnietilo aj jej kultúru a architektonický rozvoj.

Levoča sa stávala i miestom stretnutí prvých mužov európskych krajín. V roku 1474 ju navštívil Matej Korvín, v roku 1497 štyria bratia Jagelovci, jeden z nich bol poľský a jeden uhorský kráľ, a v roku 1998 tu prebehol V. summit prezidentov 11 stredoeurópskych štátov.

Obdobia určitej hospodárskej stagnácie aspoň sčasti vyvažovali snahy o kultúrny rozvoj mesta. V Levoči vychádza v tlačiarni bratov Breuerovcov Orbis Pictus Jána Ámosa Komenského v štyroch jazykoch. Duchovným centrom sa Levoča stala v období národného obrodenia, keď si ju za miesto svojho pôsobenia vybrali štúrovci. V roku 1853 bolo postavené mestské divadlo, v ktorom sa dnes po rekonštrukcii nachádza kongresová a divadelná sála.

Staré jadro mesta je jedným z unikátne zachovaných urbanisticko-architektonických celkov a oprávnene bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Takmer celé mesto je dodnes obklopené stredovekými hradbami, na ktorých sa zachovalo niekoľko bášt a tri mestské brány – Košická, Menhardská a Poľská. Levočské námestie patrí medzi najväčšie stredoveké námestia na Slovensku. V jeho strede sa nachádzajú ústredné dominanty námestia – renesančná radnica, zvonica a chrám sv. Jakuba s unikátnou zbierkou stredovekých gotických krídlových oltárov.

Hlavný oltár je nie len dokonalým umeleckým dielom, ale aj najvyšším gotickým oltárom na svete s výškou 18,62 metra, zhotoveným v dielni Majstra Pavla z Levoče.

Na strmom kopci nad mestom sa týči kostol Navštívenia Panny Márie. Levočskú mariánsku púť navštívi každoročne množstvo pútnikov a v roku 1995 ju poctil svojou prítomnosťou i Svätý otec Ján Pavol II.

Odhliadnuc od mnohých historických pamiatok a krás možno Levoču charakterizovať aj ako mesto mimoriadne vhodné na oddych a rekreáciu. Leto ponúka svojim návštevníkom možnosť relaxácie pri neďalekej vodnej nádrži a na turistických a cyklistických chodníkoch v krásnom prostredí Levočských vrchov. Zima ponúka zjazdové i bežecké lyžovanie v stredisku Závada.

Prezentácia Levoče (15,5Mb) Powerpointová prezentácia

Mestský úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4
054 01 Levoča
Slovensko

Tel.: +421(0)53/451 40 01
Tel.: +421(0)53/451 24 67
Fax: +421(0)53/451 22 46
E-mail: mesto@levoca.sk

Informačná kancelária mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla č.58
054 01 Levoča
Slovensko

Tel.: +421(0)53/451 37 63
Tel.: +421(0)53/16 188
Fax: +421(0)53/451 37 63
E-mail: ikle@levoca.sk

LEVOČA


View larger map