Kežmarok

www.kezmarok.sk flag uk Kežmarokflag de Kežmarokflag fr Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia Slovenskej republiky v malebnom prostredí Spiša pod veľhorami Vysoké Tatry. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1251. Kežmarok získal prvé mestské práva v roku 1269. V 15. storočí pribudli mestu ďalšie privilégia – právo dvoch výročných trhov, právo meča, právo používať mestský erb a dalšie. Výhodná geografická poloha mesta, priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy, sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu. V 15. až 19. storočí pracovalo v meste vyše 40 cechov, čím patrilo medzi prvé štyri mestá na Slovensku. Zmienka z roku 1715 udáva že v meste bolo 263 remeselníckych dielní. V meste študovalo a pôsobilo veľa významných spisovateľov, umelcov a vedcov známych v celej Európe. Prvá správa o škole spojenej so začiatkom hudobného, výtvarného a divadelného umenia je zo 14. storočia

Vyše sedem storočí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje snáď každý stavebný sloh od románskeho cez gotický, renesančný, barokový po klasicistický. Zvláštnosťou je urbanistické riešenie námestia do vidlicového tvaru s radnicou umiestnenou v strede a ukončené mestským hradom.

Ten sa prvýkrát spomína v roku 1463. V 16. storočí bol v majetku rodiny Lanskej, potom prešiel do rúk Thökölyovcov, kedy sa údajne prebudoval gotický hrad do renesančného štýlu.

Kežmarok je významnou mestskou pamiatkovou rezerváciou Slovenska a môže sa pochváliť množstvom historických pamiatok, z ktorých najvýznamnejšie sú dve národné kultúrne pamiatky. Drevený ev. a. v. artikulárny kostol z roku 1717 a evanjelické lýceum s najväčšou školskou knižnicou v Európe so 150 tisíc zväzkami, vybudovanej v roku 1774 – 76.

Dominantou mesta je aj gotický rímskokatolícky kostol sv. Kríža s cenným oltárom z roku 1498, ktorému Pápež Ján Pavol II. udelil roku 1998 titul Basilica Minor.

Na tradícii ľudových remesiel sa každoročne v letnom období organizuje významná akcia – EĽRO – Európske ľudové remeslo s prezentáciou remeselných zručností našich a zahraničných umeleckých remeselníkov. Týmto si občania pripomínajú bohatú históriu a význam kráľovského mesta počas jeho dlhej existencie.


Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie č. 1
060 01 Kežmarok
Slovensko

Tel.: 00421 / 52 / 466 01 01
Tel.: 00421 / 52 / 466 02 06
Fax: 00421 / 52 / 466 01 27
E-mail: primator@kezmarok.sk
Web: www.kezmarok.sk

Kežmarská informačná agentúra- KIA
Hlavné námestie č. 46
060 01 Kežmarok
Slovensko
Tel. / fax: 00421 / 52 / 449 21 35
E-mail: info@kezmarok.sk
Web: www.kezmarok.sk – Informačná agentúra nemá svoju oficiálnu webstránku. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na www.kezmarok.sk. Informácie pre turistov sú v sekcii “Návštevník”

KEŽMAROK


View larger map