Lákavé podujatie v Zgierzi.

Sviatok mesta je jedným z významných spoločenských podujatí, ktorý organizuje každoročne magistrát mesta Zgierz – partnerského mesta Kežmarku.
Počas osláv tohto sviatku sa 4.júna 2011 konala v priestoroch mestského múzea vernisáž fotografickej výstavy Cesta kráľovských miest na Slovensku, ktorú otvoril viceprimátor mesta Kežmarok PhDr. Igor Kredátus spolu s primátorkou mesta Zgierz pani Ivonou Wieczorek.
V spolupráci s riaditeľom múzea Robertom Starzynským inštalovalo výstavu oddelenie RR a CR
( Ing.Bodnárová a Mgr. Dzugasová) spojenú s prezentáciu filmu o Slovenských kráľovských mestách – Bardejove, Kežmarku, Levoči a Starej Ľubovne. Fotografie vzácnych historických pamiatok miest boli doplnené o ukážky rezbárskych prác žiakov Strednej umeleckej školy z Kežmarku a o historické meštianske kostýmy, ktoré zapožičalo Múzeum hrad z Kežmarku
Záujem o návštevu našich historických Slovenských kráľovských miest prejavilo množstvo hostí z Poľska, Litvy, Maďarska a Nemecka.