Slovenské kráľovské mestá v Ostrave

10. mája 2011 sa uskutočnila v Dome kultúry mesta Ostravy v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Moravskosliezkeho kraja, Obchodno-ekonomickým oddelením veľvyslanectva SR v Českej republike a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch prezentácia štyroch kráľovských miest Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa za účasti českých médií.
Pre hostí a návštevníkov bola pripravená výstava fotografií dokumentujúca bohatú históriu a zachované kultúrne dedičstvo týchto miest, ktorých autormi sú manželia Bobákovci.
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti riaditeľky Krajskej hospodárskej komory Moravskosliezkeho kraja pani Magdy Habrmanovej, obchodného radcu veľvyslanectva SR v ČR pána Ladislava Bodnára, zástupkyňou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pani Kláry Badínkovej, senátorky Parlamentu Českej republiky pani Evy Richterovej, zástupkyňou Ministerstva pro místni rozvoj pani Kamily Matouškovej, samotných zástupcov Slovenských kráľovských miest a ďalších významných hostí.
Pozvaným hosťom a médiám bol premietnutý film o Slovenských kráľovských mestách a boli im poskytnuté propagačné materiály všetkých štyroch miest. O príjemnú atmosféru počas výstavy sa postarala dobová hudba Komorné trio z Kežmarku. Prítomní mali možnosť ochutnať aj tradičné východoslovenské špeciality a vďaka firme Karloff, s.r.o. z Kežmarku zdegustovať aj Tatranský čaj.
Cieľom podujatia bolo predovšetkým priblížiť obyvateľom regiónu Ostravy turisticky atraktívne mestá východného Slovenska, pričom tri z nich sú zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – Bardejov, Levoča, Kežmarok. Nemenej dôležitým zámerom bolo vytvoriť priestor pre budúci rozvoj spolupráce miest a podnikateľov z Českej republiky a zo Slovenska cestou možnej spolupráce regionálnych hospodárskych a priemyselných komôr Ostravy a Prešovského samosprávneho kraja.

Dúfame, že toto prezentačné podujatie prispeje k nárastu návštevnosti kráľovských miest zo strany českých turistov.