Herbst Senioren Messe vo Viedni

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali v rámci stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v termíne od 11. do 14. novembra  na výstave Herbst Senioren Messe vo Viedni.

Výstava Herbst Senioren Messe je určená najmä pre seniorov. Okrem možností cestovania, ktoré prezentovali najmä národné organizácie cestovného ruchu, bol na výstave vytvorený priestor aj pre oblasť zdravej výživy, poradenstva, módy, krásy, zdravia, telekomunikácií, financií, poistenia, športu a wellness.  Výstavy Herbst Senioren Messe sa zúčastnilo viac ako 250 vystavovateľov a  cca 70 tis. návštevníkov