Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR 2007

V termíne od 18. do 21. januára 2007 sa Slovenské kráľovské mestá prezentovali v areáli Incheba Expo Bratislava  na 13. ročníku  medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR.

Veľtrh je od roku 1999 členom medzinárodnej organizácie veľtrhov cestovného ruchu ITTFA. Cestovnému ruchu patria popredné pozície v rebríčku dôležitosti pre veľké množstvo krajín a toto priemyselné odvetvie patrí jednoznačne medzi najdynamickejšie. Veľtrh prekonal v tomto roku všetky očakávania rozsahom a kvalitou.

Vo výstavných halách sa predstavilo spolu 521 vystavovateľov, expozície na netto výstavnej ploche 9 725 m2 si za štyri dni prehliadlo 62 387 návštevníkov, z ktorých bolo 8 912 registrovaných odborných návštevníkov.