Podujatia

CMT Sttutgart
16. 01. 2010

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali na medzinárodnom veľtrhu  CMT Sttutgart ktorý sa konal v termíne od 16. – 24. januára 2010 v nemeckom meste Stuttgart. …pokračovanie

Herbst Senioren Messe vo Viedni
11. 11. 2009

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali v rámci stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v termíne od 11. do 14. novembra  na výstave Herbst Senioren Messe vo Viedni. …pokračovanie

Veľtrh cestovného ruchu Plzenského kraja ITEP 2009
22. 10. 2009

Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali pod hlavičkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na veľtrhu cestovného ruchu Plzenského kraja ITEP 2009 V Plzni v termíne od 22. – 24. októbra 2009.

…pokračovanie

Správa z mediálneho dňa SKM z 29. mája 2009 na Kežmarskom hrade v Kežmarku
29. 05. 2009

Mediálny deň Slovenských kráľovských miest sa uskutočnil na základe dohody zástupcov SKM zo dňa 17.6.2008 v Kežmarku. V priestoroch obrazárne sa tu stretli zástupcovia slovenských kráľovských miest: za mesto  Bardejov prednosta MsÚ Ing. Juraj Popjak, za mesto Kežmarok primátor  Ing. Igor Šajtlava, za mesto Levoča primátor Ing. Miroslav Vilkovský a za mesto  Stará Ľubovňa primátor RNDr. Valent Jaržembovský.

…pokračovanie

Slovenské dni v Zakopanom
01. 05. 2009

V dňoch 1. – 3. mája 2009 sa prezentovali Slovenské kráľovské mestá  v poľskom Zakopanom na Slovenských dňoch v Zakopanom v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch so zastúpením v Poľskej republike.